Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên Bang Nga năm 2021

03/03/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Liên Bang Nga năm 2021 trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác giữa Việt Nam và Liên Bang Nga.

Xem Thông báo số 187/TB-BGDĐT tại đây. 

Link các mẫu hồ sơ liên quan tại đây. 

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN

In
183 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI