Thông báo tuyển sinh đi học tại Ucraina năm 2021

24/02/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ucraina năm 2021 trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác giữa Việt Nam và Ucraina. 

Xem Thông báo số 133/TB-BGDĐT tại đây. 

Link các mẫu hồ sơ liên quan tại đây. 

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN

In
280 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI