Thông báo về chuỗi hội thảo (trực tuyến) của DAAD về nền giáo dục đại học thích ứng với công nghệ số

11/10/2020

Văn phòng Đại diện Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tại Hà Nội thông báo giới thiệu chuỗi hội thảo (trực tuyến) với chủ đề “Hướng tới nền giáo dục đại học thích ứng với công nghệ số: Thách thức, các kinh nghiệm tốt và mô hình học tập từ Đông Nam Á và Châu Âu” (Towards Digitally Responsive Higher Education: Challenges, Good Practices and Learning Models from Southeast Asia and Europe – TheDIES) do DAAD Indonesia phối hợp với Bộ Giáo dục và Văn hóa Indonesia tổ chức, nội dung như sau:

1. Hình thức: Hội thảo trực tuyến, tham dự miễn phí;

2. Thời gian: Từ ngày 20/10 đến 27/10/2020;

3. Mục tiêu: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi quan điểm và kinh nghiệm tốt làm tiền đề hướng đến Hội nghị quốc tế do Tổng cục Giáo dục đại học Indonesia (DIKTI) thuộc Bộ Giáo dục và Văn hóa Indonesia chủ trì.

Chủ đề các Hội thảo:

(1) Kinh nghiệm và các mô hình thành công trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng (QA) để đáp ứng các phương pháp đào tạo và kiểm định chất lượng giáo dục;

(2) Chính sách Giáo dục Đại học (HE) và cách thích ứng trong kỷ nguyên số của các cơ sở giáo dục đại học (HEIs);

(3) Các sáng kiến và dự án nhằm thúc đẩy sự hợp tác, trao đổi trong kỷ nguyên số.

4. Thông tin chi tiết: Vui lòng truy cập: https://spada.kemdikbud.go.id/pages/seminar-series-daad

Thư mời và chương trình xem tại đây.

Tin Ban Hợp tác quốc tế ĐHĐN 

In
140 Đánh giá bài viết:
5.0

BÀI VIẾT MỚI