Thông báo về Kết quả điểm xét tuyển Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Khoa Giáo dục Thể chất

23/11/2021

Hội đồng tuyển dụng viên chức Đại học Đà Nẵng năm 2021 thông báo về Kết quả điểm xét tuyển Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Khoa Giáo dục Thể chất. 

Xem Thông báo số 3992/TB-ĐHĐN dưới đây.

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN. 

In
213 Đánh giá bài viết:
4.8

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI