Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng đợt 1 năm 2020

07/01/2021

Đại học Đà Nẵng thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc đợt 1 năm 2020. 

Xem Thông báo số 53/TB-ĐHĐN tại đây. 

Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN 

In
327 Đánh giá bài viết:
5.0

BÀI VIẾT MỚI