Thông báo việc công bố các tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2020-2021

14/09/2021

Đại học Đà Nẵng thông báo việc công bố các tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2020-2021. 

Xem Công văn số 41/TCCB và danh sách kèm theo. 

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN 

In
567 Đánh giá bài viết:
4.2

BÀI VIẾT MỚI