Thông báo v/v thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục Web of Science năm 2021

25/11/2021

Đại học Đà Nẵng thông báo về việc thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục Web of Science năm 2021. 

Xem Công văn số 3960/ĐHĐN-KHCNMT và mẫu đăng ký dưới đây

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN 

In
102 Đánh giá bài viết:
5.0

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI