Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông Đại học Đà Nẵng phát hành Bản tin Học liệu định kỳ số 01-2021

31/03/2021

Nhằm giới thiệu, kết nối và chia sẻ để các cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tiếp cận, khai thác các nguồn thông tin học liệu, tài liệu số trực tuyến, Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN trân trọng giới thiệu Bản tin Học liệu định kỳ số 01/2021.

Bản tin giới thiệu các đường link Tài liệu số (báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ…) của các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học của ĐHĐN do Trung tâm “số hoá” lưu trữ trên hệ thống Tài nguyên số Dspace và Mạng Thư viện ĐHĐN Aleph/Primo.

Bên cạnh các nguồn thông tin học liệu nội sinh, Bản tin Học liệu còn liên kết, giới thiệu một số nguồn tài nguyên thông tin truy cập mở của các tổ chức khoa học, giáo dục và thư viện uy tín trong và ngoài nước, các nguồn sách tặng của các đơn vị đối tác... nhằm phục vụ, đáp ứng nhu cầu chia sẻ, khai thác hiệu quả thông tin học thuật và khoa học trong kỷ nguyên số. 

Trân trọng kính mời Quý bạn đọc/người dùng tin xem Bản tin Học liệu số 01/2021 tại đây.

Trung tâm TT Học liệu và Truyền thông ĐHĐN

In
166 Đánh giá bài viết:
5.0

BÀI VIẾT MỚI