Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng hợp tác với hai trường Đại học Bách khoa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nâng tầm chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ 4.0

16/01/2021

Vừa qua, Hiệu trưởng ba trường đại học (ĐH) hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ đã ký kết hợp tác, theo đó khẳng định cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, tập trung vào các ngành mũi nhọn, tiên phong trong kỷ nguyên 4.0. 

Sự hợp tác giữa 03 trường ĐH hàng đầu

Việt Nam trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ

sẽ nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH 

Theo thoả thuận hợp tác giữa Trường ĐH Bách khoa-ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Bách khoa-ĐH Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 03 trường cùng công nhận tín chỉ đối với các học phần tương đương (của các chương trình đào tạo (CTĐT) cùng ngành/chuyên ngành); sinh viên (SV) được đăng ký học các học phần trong chương trình giữa 03 trường… 

Hiệu trưởng 03 trường ĐH Bách khoa 

cùng ký kết Thoả thuận hợp tác 

03 trường cũng thống nhất chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác phát triển các CTĐT Kỹ sư và Thạc sĩ; triển khai mô hình đồng hướng dẫn SV, học viên cao học và nghiên cứu sinh để tăng cường trao đổi học thuật, chia sẻ tiềm lực đội ngũ cán bộ khoa học đầu đàn. 

Các trường sẽ tăng cường hợp tác trong công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định giáo dục theo chuẩn quốc tế; áp dụng các phương pháp, công nghệ mới trong dạy và học; chia sẻ, khai thác chung nguồn tài nguyên số để nâng cao chất lượng đào tạo. 

Hợp tác luân phiên tổ chức Hội nghị quốc tế

về lĩnh vực điện tử và truyền thông 

Về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, 03 trường ĐH Bách khoa khẳng định sẽ phối hợp trong các chương trình nghiên cứu liên ngành, đồng công bố khoa học quốc tế; phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh và các chương trình đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực mũi nhọn, tiên phong hội nhập Cách mạng công nghiệp 4.0 (AI, Kỹ thuật số, Vật liệu mới, Năng lượng, Kinh tế tuần hoàn, Hệ sinh thái khởi nghiệp…)

Các trường sẽ luân phiên (02 năm/lần) đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế trong lĩnh vực điện tử và truyền thông ICCE (International Conference on Communications and Electronics) để trở thành sự kiện khoa học tầm vóc quốc tế. 

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN 

In
251 Đánh giá bài viết:
5.0

BÀI VIẾT MỚI