Trường Đại học Mahidol, Thái Lan thông báo Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin năm 2021

19/02/2021

Trường Đại học Mahidol, Thái Lan thông báo Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin năm 2021 tại Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông tuyển sinh cho các ngành: 

  • Thạc sĩ Khoa học máy tính;
  • Thạc sĩ Công nghệ Game và Game hóa;
  • Thạc sĩ An ninh mạng và An toàn thông tin;
  • Tiến sĩ Khoa học máy tính.

Thời hạn đăng ký: Ngày 30/4/2021.

Học bổng sẽ được xét theo từng trường hợp ứng viên.

Các ứng viên nộp đơn trực tuyến tại đường link: http://www.grad.mahidol.ac.th/

Vui lòng xem thêm thông tin tại: https://drive.google.com/drive/folders/1nFxvhqcwz5s01ocrQAax0hh2UNnVL5ts;

hoặc liên hệ Ms. Saruta Chintanet qua email: saruta.chi@mahidol.ac.th.

Tin Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN

In
114 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI