Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN tập huấn, triển khai Hệ thống đánh giá phân loại viên chức góp phần đổi mới quản trị đại học

21/10/2021

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật-Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa tổ chức tập huấn trực tuyến triển khai Hệ thống đánh giá phân loại viên chức (ĐGPLVC) cho đại diện lãnh đạo các đơn vị phòng, khoa, trung tâm và cán bộ viên chức (CBVC) dưới sự chủ trì của PGS.TS. Võ Trung Hùng-Phó Hiệu trưởng Nhà trường.


PGS.TS. Võ Trung Hùng (trên cùng)

phát biểu và hướng dẫn, tập huấn 

Trên cơ sở Quy định xây dựng Hệ thống ĐGPLVC Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN đã được ban hành, việc tổ chức tập huấn, triển khai Hệ thống lần này nhằm hỗ trợ việc đánh giá, phân loại CBVC có tính định lượng dựa trên kết quả công tác của mỗi cá nhân, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, từ đó làm cơ sở để phân loại, đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng và hỗ trợ lương tăng thêm đối với CBVC.

Phát biểu, trực tiếp tập huấn cho các đơn vị và CBVC, PGS.TS. Võ Trung Hùng-Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh mục đích, yêu cầu và cách thức triển khai Hệ thống là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm triển khai Chiến lược Đổi mới quản trị đại học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để tiếp tục phát triển Nhà trường.


Hệ thống đánh giá khách quan, toàn diện,

công khai và có tính định lượng

Hệ thống ĐGPLVC đã được lãnh đạo Nhà trường thống nhất chủ trương từ năm 2019, triển khai qua nhiều bước từ xây dựng Dự thảo quy định, quy trình; lấy ý kiến rộng rãi đến thiết kế, thử nghiệm, hoàn thiện hệ thống phần mềm làm công cụ hỗ trợ, đánh giá.

Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ triển khai thí điểm Hệ thống từ nay đến hết ngày 31/12/2021 để tiếp tục lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện các tiêu chí đánh giá và sẽ chính thức áp dụng từ đầu năm 2022, đảm bảo nguyên tắc đánh giá khách quan, toàn diện, kết quả được thông báo công khai.


Xây dựng, triển khai Hệ thống ĐGPLVC

là một trong những giải pháp, chiến lược

đổi mới quản trị ĐH để phát triển bền vững

(Ảnh trước dịch Covid-19)

Thời gian qua, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN không ngừng chú trọng đổi mới quản trị ĐH, coi đây là một trong những động lực để nâng cao hiệu quả quản lý, thúc đẩy phát triển theo hướng bền vững.

Nhà trường đã xây dựng và triển khai thành công nhiều hệ thống quản lý nội bộ như: Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Hệ thống Điều hành tác nghiệp; Hệ thống Quản lý đào tạo; Hệ thống Đào tạo trực tuyến LMS; Hệ thống Hỗ trợ quản lý minh chứng phục vụ kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục…

Tin Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN

In
187 Đánh giá bài viết:
5.0

BÀI VIẾT MỚI