Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo mời tham dự Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2022

28/09/2021

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo mời tham dự Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2022. Giải thưởng uy tín nhằm vinh danh các nhà khoa học có các nghiên cứu khoa học tự nhiên xuất sắc, đã triển khai ứng dụng trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh của đất nước.

Thông tin chi tiết về Giải thưởng vui lòng xem Công văn số 1715/VHL-ƯDTKCN dưới đây.

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN 

 

In
99 Đánh giá bài viết:
5.0

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI