Đại học Đà Nẵng tổ chức họp Hội đồng Khoa học Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2020

Sáng ngày 04/01/2017, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhiệm kỳ 2016-2020 đã tiến hành phiên họp lần thứ Nhất...

5 nhóm giải pháp nâng cao chất lượng GD Đại học

Ngày 7/1, tại Đà Nẵng, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học”. Tại hội nghị, 271 đại biểu đứng đầu các cơ sở...

TIN TỨC THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIN NỔI BẬT
HÌNH ẢNH