Công đoàn Đại học Đà Nẵng trao tặng quà tết cho cán bộ, viên chức, người lao động

Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (GDVN) và chương trình hoạt động năm học 2017-2018 của Công đoàn Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), nhằm...

TIN TỨC THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIN NỔI BẬT
HÌNH ẢNH