Đại học Đà Nẵng tiếp Cố vấn Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức

Chiều ngày 17/09/2019, PGS.TS. Lê Quang Sơn - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tiếp và làm việc với GS. Detlef Briesen - Cố vấn Cơ quan...

TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH