Về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19

14/04/2020

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa có công văn số 1238/ĐHĐN-VP về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên, học viên đến hết ngày 26/4/2020.

 

Giảng viên, sinh viên, học viên, tình nguyện viên quốc tế tạm thời chưa quay lại Việt Nam cho đến khi có thông báo của Nhà trường. Tiếp tục triển khai kế hoạch dạy - học trực tuyến cho sinh viên, học viên đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Yêu cầu cán bộ, sinh viên, học viên các đơn vị thực hiện nghiêm cách ly xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Công văn số 1144/ĐHĐN-VP của Giám đốc ĐHĐN ngày 31/3/2020. 

 

Xem Công văn số 1238/ĐHĐN-VP tại đây

 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ĐHĐN