Thông báo cho sinh viên trở lại học tập sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19

28/04/2020

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa có công văn số 1384/ĐHĐN-VP về việc yêu cầu các đơn vị thành viên cho sinh viên, học viên trở lại học tập bình thường kể từ ngày 04/5/2020.

 

Giảng viên, sinh viên, học viên, tình nguyện viên quốc tế tạm thời chưa quay lại Việt Nam cho đến khi có thông báo của Nhà trường. Triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn trường học theo các hướng dẫn của ngành giáo dục, ngành y tế, các địa phương và chỉ đạo của Giám đốc ĐHĐN.

 

Xem Công văn số 1384/ĐHĐN-VP tại đây.

 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ĐHĐN