Biểu mẫu cử CBVC đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 2211/QĐ-ĐHĐN ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Đại học Đà Nẵng

30/05/2016

CBVC đi đào tạo, bồi dưỡng cần hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định (kích chuột vào nội dung để tải mẫu về máy tính)

1. Đơn xin đi đào tạo, bồi dưỡng

2. Đơn xin gia hạn thời gian đào tạo, bồi dưỡng (dành cho CBVC xin gia hạn thời gian đào tạo, bồi dưỡng);

3. Sơ yếu lý lịch

4. Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ

5. Báo cáo trước khi đi đào tạo, bồi dưỡng (dành cho CBVC đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài)

6. Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng

7. Tiêu chí xét chọn ứng viên để cử đi đào tạo, bồi dưỡng.