Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức năm học 2017 - 2018

07/06/2018

 

Xem thông tin chi tiết và tải File tại đây.

 

Ban Tổ chức cán bộ - ĐHĐN