Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non

19/05/2020

Ngày 7/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non. Thông tư có hiệu lực từ ngày 22/6/2020

Xem văn bản tại đây.