Hội nghị khoa học ATiGB 2015: Ứng dụng Công nghệ mới trong Công trình Xanh

30/03/2015

 

Ngày nay khi đầu tư, xây dựng các công trình phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta đã và đang áp dụng những tiến bộ khoa học, những công nghệ mới và hiện đại phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước. Các giải pháp công nghệ đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là công trình xanh, cụ thể: tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải các khí CFC, sử dụng các loại vật liệu thân thiện môi trường, các giải pháp qui hoạch, xây dựng xanh…

 

Hội nghị Khoa học với chủ đề "Ứng dụng công nghệ mới trong Công trình Xanh" là cơ hội để các Nhà khoa học và các Chuyên gia trong lĩnh vực phát triển xanh ở Việt Nam có thể trao đổi, trình bày các kết quả nghiên cứu, các kinh nghiệm trong thực tế, các yêu cầu và đòi hỏi trong chiến lược xây dựng và phát triển xanh, qua đó tìm được tiếng nói chung, các giải pháp hữu hiệu phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

 

Xem thông tin chi tiết tại: http://dct.udn.vn/atigb2015/

 

 

 

Chi tiết xem tại file đính kèm

 

Thông báo từ Trường Cao đẳng Công nghệ, ĐHĐN - http://dct.udn.vn/