Thông báo khóa đào tạo “Management Of Internationalisation” của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức phối hợp với Đại học Tổng hợp Leibniz Hannover tổ chức

13/05/2020

Khóa đào tạo “Management Of Internationalisation” (MOI 2020-2021) của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức phối hợp với Đại học Tổng hợp Leibniz Hannover tổ chức dành cho cán bộ các ban, phòng Hợp tác Quốc tế và các nhà quản lý điều phối hoạt động Hợp tác Quốc tế của các trường đại học Việt Nam.

 

 

Chương trình học bao gồm 04 nội dung chính: (1) Quốc tế hóa; (2) Thẩm quyền và nhiệm vụ chính của một văn phòng hợp tác quốc tế; (3) Kỹ năng mềm; (4) Kỹ năng quản lý.

 

Yêu cầu cơ bản đối với các ứng viên:

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục đại học: Là cán bộ ban/phòng Hợp tác quốc tế hoặc làm công tác quản lý giáo dục điều phối các hoạt động Hợp tác quốc tế của trường;

- Độ tuổi: Từ 30-50 tuổi;

- Trình độ tiếng Anh thông thạo, đặc biệt ở hai kỹ năng nói và viết;

- Cam kết tham gia đầy đủ các buổi hội thảo và xây dựng một đề án quốc tế hóa cho đơn vị mình công tác, báo cáo dự án 02 tháng/lần;

- Đảm bảo thiết bị tối thiểu để tham gia các kỳ học online, có kết nối internet và có trang bị để học tập trực tuyến qua video;

- Đóng góp kinh phí: 600 EUR Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: https://bit.ly/3dw6G39

(Lưu ý: Mỗi trường đại học chỉ cử một hồ sơ nộp đăng ký)

 

Thời hạn đăng ký: 09h00 ngày 08/6/2020 (theo giờ Trung Âu)

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: https://www.daad-vietnam.vn/vi/2020/05/07/management-of-internationalisation-2020/

Tin Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN