Đại học Đà Nẵng phát hành Bản tin định kỳ số 2-2020

10/07/2020

Nhằm tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả thông tin truyền thông giáo dục, quảng bá học hiệu và gắn kết phục vụ cộng đồng, Đại học Đà Nẵng trân trọng phát hành và giới thiệu Bản tin định kỳ số 2-2020 (Newsletter No.2 UD-2020).

 

Kính mời xem Bản tin tại đây.

 

 

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN