ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban quản lý Cơ sở Vật chất và Đầu tư

LIÊN KẾT KHÁC

Hướng dẫn quy trình thực hiện công tác mua sắm cho Đề tài, Chương trình KHCN cấp bộ hoặc tương đương tại Đại học Đà Nẵng

Công văn số 3809/ĐHĐN-QLCSVCĐT ngày 09/11/2021

Print
239 Rate this article:
5.0