LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo học bổng Hessen năm học 2019-2020

09/05/2020

Học bổng Hessen của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen CHLB Đức (HMWK) và Tổ chức hỗ trợ Đại học thế giới Đức (WUS) đã được trao cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam

Tin tức - Thông báo học bổng

Thông báo học bổng Hessen năm học 2019-2020

07/05/2020

Học bổng Hessen của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen CHLB Đức (HMWK) và Tổ chức hỗ trợ Đại học thế giới Đức (WUS) đã được trao cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam trong 28 năm qua. Năm học 2019-2020, Văn phòng Hessen Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình học bổng cho sinh viên các trường trên cả nước trong đó có 12 sinh viên thuộc Đại học Đà Nẵng.

Tin tức - Thông báo học bổng

Đại học Đà Nẵng hỗ trợ tài chính kịp thời giúp sinh viên vượt qua khó khăn mùa dịch Covid-19

05/05/2020

Nhằm chia sẻ khó khăn cùng xã hội, giúp người học giảm thiểu những tác động của mùa dịch Covid-19, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và các trường đại học thành viên, đơn vị đào tạo thuộc và trực thuộc đã thống nhất triển khai các gói hỗ trợ tài chính kịp thời đối với sinh viên, học viên với tổng số tiền ước tính 20 tỷ đồng bao gồm:

Tin tức - Thông báo học bổng

Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng thăm hỏi, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn trường học phòng, chống Covid-19 đón sinh viên trở lại học tập

04/05/2020

Nhà trường đã triển khai bài bản việc dạy-học trực tuyến, điều chỉnh và đảm bảo tiến độ học tập đúng kế hoạch cho sinh viên, bao gồm cả các trường hợp sinh viên chưa có điều kiện đăng ký học trực tuyến.

Tin tức - Thông báo

Đại học Đà Nẵng hỗ trợ tài chính kịp thời giúp sinh viên vượt qua khó khăn mùa dịch Covid-19

03/05/2020

Nhà trường sẽ tăng các khoản chi phục vụ người học trọng tâm cho các hoạt động đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trước

Tin tức - Thông báo

Video: Hoạt động vì cộng đồng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng trong mùa dịch Covid-19

27/04/2020

 Các đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng đã không ngừng nghiên cứu, sáng tạo và cho ra các sản phẩm để phục vụ cộng đồng

Tin tức - Thông báo

Bảng tổng hợp điểm học kỳ I năm học 2019-2020 của sinh viên nhận học bổng Kumho Asiana

22/04/2020

Ngày 20 tháng 4 năm 2020, Đại học Đà Nẵng đã gửi bảng tổng hợp điểm học kỳ I năm học 2019-2020 của sinh viên nhận học bổng của quỹ học bổng và văn hóa Việt Nam Kumho Asiana. Đây là cơ sở để Quỹ học bổng xem xét và chuyển tiền học bổng cho sinh viên trong học kỳ này. Bảng tổng hợp được Ban Công tác học sinh sinh viên thực hiện trên cơ sở bảng tổng hợp điểm do các đơn vị thành viên có sinh viên được nhận học bổng gửi về.

Tin tức - Thông báo học bổng

Đầu tiên5758596062646566Cuối cùng