LIÊN KẾT KHÁC

Infographic về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại

15/02/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 406/BGDĐT-GDTC yêu cầu 63 tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 180/MT-VP.

Tin tức - Thông báo

Thông báo Chương trình Học bổng SEED, Canada dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh

14/02/2020

Đại học Đà Nẵng thông báo Chương trình Học bổng SEED (Canada - ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Developmen). Đây là Chương trình học bổng dành cho các đối tượng sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của các trường đại học (ĐH) của Asean.

Tin tức - Thông báo học bổng

Trang bị kỹ năng ứng cứu nhanh TNGT cho sinh viên Đà Nẵng

17/01/2020

Sáng 5/11, Ban ATGT TP. Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng phối hợp tổ chức chương trình tập huấn Kỹ năng tuyên truyền ATGT trong cộng đồng và kỹ năng sơ, ứng cứu nhanh TNGT cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

Giáo dục Chính trị - Tư tưởng - Pháp luật

Văn Phòng Đại học Đà Nẵng

17/01/2020

Liên kết khác

Ban Tổ chức Cán bộ

17/01/2020

Liên kết khác

Ban đào tạo

17/01/2020

Liên kết khác

Ban ĐBCL giáo dục

17/01/2020

Liên kết khác

Đầu tiên5859606163656667Cuối cùng