Article does not exist or Permission Denied.
LIÊN KẾT KHÁC

Đại học Đà Nẵng hỗ trợ tài chính kịp thời giúp sinh viên vượt qua khó khăn mùa dịch Covid-19

03/05/2020

Nhà trường sẽ tăng các khoản chi phục vụ người học trọng tâm cho các hoạt động đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trước

Tin tức - Thông báo

Video: Hoạt động vì cộng đồng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng trong mùa dịch Covid-19

27/04/2020

 Các đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng đã không ngừng nghiên cứu, sáng tạo và cho ra các sản phẩm để phục vụ cộng đồng

Tin tức - Thông báo

Bảng tổng hợp điểm học kỳ I năm học 2019-2020 của sinh viên nhận học bổng Kumho Asiana

22/04/2020

Ngày 20 tháng 4 năm 2020, Đại học Đà Nẵng đã gửi bảng tổng hợp điểm học kỳ I năm học 2019-2020 của sinh viên nhận học bổng của quỹ học bổng và văn hóa Việt Nam Kumho Asiana. Đây là cơ sở để Quỹ học bổng xem xét và chuyển tiền học bổng cho sinh viên trong học kỳ này. Bảng tổng hợp được Ban Công tác học sinh sinh viên thực hiện trên cơ sở bảng tổng hợp điểm do các đơn vị thành viên có sinh viên được nhận học bổng gửi về.

Tin tức - Thông báo học bổng

Infographic về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại

15/02/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 406/BGDĐT-GDTC yêu cầu 63 tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 180/MT-VP.

Tin tức - Thông báo

Thông báo Chương trình Học bổng SEED, Canada dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh

14/02/2020

Đại học Đà Nẵng thông báo Chương trình Học bổng SEED (Canada - ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Developmen). Đây là Chương trình học bổng dành cho các đối tượng sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của các trường đại học (ĐH) của Asean.

Tin tức - Thông báo học bổng

Trang bị kỹ năng ứng cứu nhanh TNGT cho sinh viên Đà Nẵng

17/01/2020

Sáng 5/11, Ban ATGT TP. Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng phối hợp tổ chức chương trình tập huấn Kỹ năng tuyên truyền ATGT trong cộng đồng và kỹ năng sơ, ứng cứu nhanh TNGT cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

Giáo dục Chính trị - Tư tưởng - Pháp luật

Đầu tiên6162636466686970Cuối cùng