Article does not exist or Permission Denied.
LIÊN KẾT KHÁC

Văn Phòng Đại học Đà Nẵng

17/01/2020

Liên kết khác

Ban Tổ chức Cán bộ

17/01/2020

Liên kết khác

Ban đào tạo

17/01/2020

Liên kết khác

Ban ĐBCL giáo dục

17/01/2020

Liên kết khác

Ban Cơ sở vật chất

17/01/2020

Liên kết khác

Ban thanh tra và Pháp chế

17/01/2020

Liên kết khác

Ban Hợp tác quốc tế

17/01/2020

Liên kết khác

Sinh viên Đại học Đà Nẵng nhận Học bổng Jesco Asia, Nhật Bản

15/01/2020

Chiều ngày 13/01/2020, Công ty Cổ phần Jesco Asia, Nhật Bản phối hợp với Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức Lễ trao học bổng (05 triệu đồng/suất) cho 20 sinh viên các trường, đơn vị thành viên (ĐH Bách khoa, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum).

Tin tức - Thông báo học bổng

Đầu tiên6263646567697071Cuối cùng