ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo

LIÊN KẾT KHÁC

BAN ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng

Điện thoại: 02363 835 345

Điện thoại Tuyển sinh:  02363 892 538

Email: bandaotao@ac.udn.vn

Print
1641 Rate this article:
3.5