ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo

LIÊN KẾT KHÁC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT Tên văn bản Số kí hiệu Ngày ban hành
1 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 10/2023/TT-BGDĐT 28/04/2023
2 Quyết định về việc ban hành "Hướng dẫn về xây dựng học liệu số và khóa học trực tuyến trên ứng dụng nền tảng cung cấp các khóa học trực tuyến đại chúng mở (MOOCs) của Bộ Giáo dục và Đào tạo" 3784/QĐ-BGDĐT 21/11/2022
3 Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài 11/2022/TT-BGDĐT 26/07/2022
4 08/2022/TT-BGDĐT 06/06/2022
5 03/2022/TT-BGDĐT 18/01/2022
6 Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 02/2022/TT-BGDĐT 18/01/2022
7 Thông tư Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo 42/2021/TT-BGDĐT 30/12/2021
8 Thông tư Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài 27/2021/TT-BGDĐT 07/10/2021
9 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 24/2021/TT-BGDĐT 08/9/2021
10 Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ 23/2021/TT-BGDĐT 30/8/2021
10 Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ 18/2021/TT-BGDĐT 28/6/2021
11 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đăng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 16/2021/TT-BGDĐT 01/06/2021
12 Thông tư Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của GDĐH 17/2021/TT-BGDĐT 22/6/2021
13 Thông tư Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến 09/2021/TT-BGDĐT 30/3/2021
14 Thông tư về Quy chế đào tạo trình độ đại học 08/2021/TT-BGDĐT 18/3/2021
15 Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học 39/2020/TT-BGDĐT 09/10/2020
16 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2019/ TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 07/2020/TT-BGDĐT 3/20/2020
17 Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học 05/2020/TT-BGDĐT 3/18/2020
12 Về việc bãi bỏ Công văn số 1761/BGDĐT-GDĐH ngày 15/04/2015 420/2020/BGDĐT-GDĐH 2/14/2020
13 Về việc bãi bỏ Công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH ngày 28/6/2015 419/2020/BGDĐT-GDĐH 2/14/2020
14 Quy định nội dung chính ghi trên văn bằngvà phụ lực văn bằng giáo dục đại học 27/2019/TT-BGDĐT 12/30/2019
15 Sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017; đã sửa đổi bổ sung tại Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT  02/2019/TT-BGDĐT 2/28/2019
16 Ủy quyền cho Giám đốc Đại học Đà Nẵng quyết định cho phép đào tạo chất lượng cao 5623/BGDĐT-GD ĐH 11/27/2017
17 Ủy quyền Giám đốc Đại học Đà Nẵng ký quyết định tổ chức đào tạo một phần chương trình trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng ngoài cơ sở tại các tỉnh thuộc Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm 5347/BGDĐT-GD ĐH 11/13/2017
18 Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học 24/2017/TT-BGDĐT 10/10/2017
19 Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 23/2017/TT-BGDĐT 9/29/2017
20 Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học 22/2017/TT- BGDĐT 09/06/2017
21 Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học 18/2017/QĐ-TTg 5/31/2017
22 Ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học 10/2017/TT-BGDĐT 4/28/2017
23 Tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017 1370/BGDĐT-KTKĐCLGD 04/05/2017
24 Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ 09/2017/TT-BGDĐT 04/04/2017
25 Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ 08/2017/TT-BGDĐT 04/04/2017
26 Hướng dẫn cơ chế tài chính chính tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 1257/BGDĐT-KHTC 3/29/2017
27 Hướng dẫn cơ chế tài chính Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy năm 2017 1258 /BGDĐT-KHTC 3/29/2017
28 Ủy quyền mở ngành cho các đại học vùng trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 1251/BGDĐT-GDĐH 3/28/2017
29 Giao nhiệm vụ chủ trì và phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 957/QĐ-BGDĐT 3/27/2017
30 Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học 06/2017/TT-BGDĐT 3/15/2017
31 Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học 07/2017/TT-BGDĐT 3/15/2017
26 Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 603/BGDĐT-GDĐH 2/17/2017
27 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy  05/2017/TT-BGDĐT 1/25/2017
28 Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học 03/2017/TT-BGDĐT 1/13/2017
27 Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi 23/2016/TT-BGDĐT  10/13/2016
28 Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho người lớn) 1481/QĐ-BGDĐT 05/10/2016
29 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy  02/VBHN-BGDĐT 4/29/2016
30 Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia 01/VBHN-BGDĐT 3/25/2016
31 Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016 1062/BGDĐT- KTKĐCLGD 3/18/2016
32 Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016  981/BGDĐT-KTKĐCLGD 3/15/2016
33 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy 03/2016/TT-BGDĐT 3/14/2016
34 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia  02/2016/TT-BGDĐT 03/10/2016
35 Tổ chức Kì thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016 525/BGDĐT- KTKĐCLGD 02/03/2016
36 Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học  32/2015/TT-BGDĐT  12/16/2015
37 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân  19/2015/TT-BGDĐT 09/08/2015
38 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học 08/2015/TT-BGDĐT  4/21/2015
39 Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam  729/QĐ-BGDĐT 03/11/2015
40 Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia  02/2015/TT-BGDĐT  2/26/2015
41 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 34/2014/TT-BGDĐT 10/15/2014
42 Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học  23/2014/TT-BGDĐT 7/18/2014
43 Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học  19/VBHN-BGDĐT 5/21/2014
44 Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ  15/2014/TT-BGDĐT 5/15/2014
45 Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học theo văn bản hợp nhất  15/VBHN-BGDĐT 05/08/2014
46 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy theo văn bản hợp nhất  12/VBHN-BGDĐT 4/25/2014
47 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam  01/2014/TT-BGDĐT 1/24/2014
48 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ  57/2012/TT-BGDĐT 12/27/2012
49 Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học  55 /2012/TT-BGDĐT  12/25/2012
50 Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp  52/2011/TT-BGDĐT 11/11/2011
51 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ  43/2007/QĐ-BGDĐT 8/15/2007
Print
1882 Rate this article:
5.0