ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo và ĐBCL Giáo dục

LIÊN KẾT KHÁC

Biểu mẫu báo cáo, thống kê phục vụ công tác xác định chỉ tiêu năm 2022

31/12/2021

Các CSĐT hoàn thiện các biểu mẫu xác định chỉ tiêu theo các phụ lục gửi kèm và gửi về Đại học Đà Nẵng trước ngày 05/01/2022, bản mềm gửi đến Ban Đào tạo theo địa chỉ: bandaotao@ac.udn.vn

Biểu mẫu

Mẫu báo cáo, thống kê tình hình dạy học ngoại ngữ năm 2017

15/03/2018

Báo cáo gửi về Đại học Đà Nẵng (qua Ban Đào tạo) đối với bản mềm tại địa chỉ: bandaotao@ac.udn.vn trước ngày 20/3/2018, đối với bản cứng trước ngày 22/3/2018.

Biểu mẫu

Thông báo Biểu mẫu xác định chỉ tiêu tuyển sinh bậc đại học và SĐH năm 2018

11/12/2017

Thông báo Biểu mẫu xác định chỉ tiêu tuyển sinh bậc đại học và SĐH năm 2018

Biểu mẫu

Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo đại học mới

06/11/2017

Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo đại học mới

Biểu mẫu

Mẫu Trang thông tin luận án tiến sỹ

18/01/2017

Mẫu trang thông tin luận án tiến sỹ.

Biểu mẫu

123