ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo

LIÊN KẾT KHÁC

DANH MỤC HỒ SƠ XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

24/07/2019

Dành cho các khoa, viện, phân hiệu và trung tâm trực ĐHĐN

Quy trình

DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

20/01/2016

Danh mục thực hiện các công việc

Quy trình