LIÊN KẾT KHÁC

DANH MỤC HỒ SƠ XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho các khoa, viện, phân hiệu và trung tâm trực ĐHĐN)

I Danh mục các văn bản liên quan Yêu cầu
1 Quy chế, quy định áp dụng cho khóa xét tốt nghiệp  
- Quy định về đào tạo Số hiệu QĐ, ngày ban hành
- Quy định về đánh giá kết quả học phần, luận văn, khóa luận, đồ án tốt nghiệp. Số hiệu QĐ, ngày ban hành
- Các văn bản liên quan khác Số hiệu QĐ, ngày ban hành
2 Khung chương trình đào tạo áp dụng cho khóa xét tốt nghiệp Số hiệu QĐ, ngày ban hành
II Hồ sơ họp xét tốt nghiệp  
1 Danh sách Hội đồng xét tốt nghiệp Thành phần theo quy định
2 Báo cáo tổng quan về khóa tốt nghiệp Những nội dung chính: Năm nhập học, số lượng, khóa, ngành, số lượng sinh viên đủ điều kiện, số sinh viên không đủ điều kiện...
3 Bảng điểm tổng hợp toàn khóa Mẫu bảng 1
4 Biên bản kiểm tra, đối chiếu Bảng điểm tổng hợp toàn khóa với Bảng điểm học phần gốc giữa bộ phận đào tạo và tổ bộ môn hoặc tổ quản lý lưu trữ bảng điểm. Có ký xác nhận đầy đủ của người kiểm tra, đối chiếu và Thủ trưởng đơn vị.
5 Biên bản kiểm tra, đối chiếu chuẩn đầu ra về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục quốc phòng – an ninh và giáo dục thể chất Có ký xác nhận đầy đủ của người kiểm tra, đối chiêu và Thủ trưởng đơn vị.
6 Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Mẫu bảng 2
III Hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp  
1 Tờ trình kèm danh sách đề nghị công nhận tốt nghiệp  
2 Quyết định thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp  
3 Biên bản họp xét tốt nghiệp  
4 Biên bản xác nhận kiểm tra chuẩn đầu ra  
5 Biên bản xác nhận kiểm tra, đối chiếu bảng điểm tổng hợp toàn khóa với bảng điểm học phần gốc Mẫu bảng 3
6 Bảng điểm tổng hợp toàn khóa  
7 Báo cáo tổng quan về khóa tốt nghiệp  
IV Hồ sơ công nhận tốt nghiệp  
1 Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng  
2 Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Mẫu bảng 4

 

Print
1945 Rate this article:
4.1

Please login or register to post comments.