ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo và ĐBCL Giáo dục

LIÊN KẾT KHÁC

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT VỚI NƯỚC NGOÀI

STT Chương trình Trình độ đào tạo Cơ sở giáo dục đại học nước ngoài Đại học Đà Nẵng
1 Kế toán Đại học Đại học Cardiff Metropolitan, Vương quốc Anh Trường Đại học Kinh tế
2 Quản trị Kinh doanh Đại học Đại học Cardiff Metropolitan, Vương quốc Anh Trường Đại học Kinh tế
3 Quản trị Marketing Đại học Đại học Cardiff Metropolitan, Vương quốc Anh Trường Đại học Kinh tế
4 Kinh doanh Quốc tế Đại học Đại học Cardiff Metropolitan, Vương quốc Anh Trường Đại học Kinh tế
5 Du lịch điện tử Thạc sĩ Trường Đại học Nice Sophia Antipolis – Đại học vùng Côte d’Azur, Cộng hòa Pháp Viện Công nghệ Quốc tế
6 Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (TESOL) Thạc sĩ Đại học Nottingham Trent, Vương quốc Anh Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh
7 Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (TESOL) Thạc sĩ Đại học Victoria ở Wellington, New Zealand Trường Đại học Ngoại ngữ
8 Kinh doanh Quốc tế Đại học Đại học Coventry, Vương quốc Anh Trường Đại học Kinh tế
9 Quản trị du lịch quốc tế Đại học Đại học Coventry, Vương quốc Anh Trường Đại học Kinh tế
10 Quản trị (Quản trị quốc tế) Đại học City University of Seattle, Hoa Kỳ Trường Đại học Kinh tế
Print
2267 Rate this article:
3.7