ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo

LIÊN KẾT KHÁC

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Tên văn bản
Số kí hiệu
Ngày ban hành
1248/QĐ-ĐHĐN
28/3/2023
866/QĐ-ĐHĐN
09/3/2023
4481/QĐ-ĐHĐN
18/11/2022
4305/QĐ-ĐHĐN
08/11/2022
3022/QĐ-ĐHĐN
19/8/2022
3917/ĐHĐN-ĐT
16/11/2021
3874/QĐ-ĐHĐN
12/11/2021
3297/QĐ-ĐHĐN
29/9/2021
2602/ĐHĐN-ĐT
19/7/2021
2478/QĐ-ĐHĐN
09/7/2021
2602/ĐHĐN-ĐT
19/7/2021
2484/ĐHĐN-ĐT
09/7/2021
2058/QĐ-ĐHĐN
04/6/2021
1973/ĐHĐN-ĐT
28/5/2021
1183/QĐ-ĐHĐN
29/3/2021
788/ĐHĐN-ĐT
24/02/2021
4784/QĐ-ĐHĐN
29/12/2020
4009/QĐ-ĐHĐN
12/11/2020
2465/QĐ-ĐHĐN
22/7/2020
2176/QĐ-ĐHĐN
30/6/2020
1356/QĐ-ĐHĐN
22/4/2020
113/QĐ-ĐHĐN
16/01/2020
4465/ĐHĐN-ĐT
25/12/2019
4464/ ĐHĐN-ĐT
25/12/2019
2709/QĐ-ĐHĐN
09/8/2018
41/ĐHĐN-ĐT
05/01/2018
4007/QĐ-ĐHĐN
29/11/2017
4005/QĐ-ĐHĐN
29/11/2017
3566/ĐHĐN-ĐT
23/10/2017
2469/QĐ-ĐHĐN
02/8/2017
2182/QĐ-ĐHĐN
06/7/2017
2250 /ĐHĐN-ĐT
13/7/2017
1561/QĐ- ĐHĐN
05/5/2017
1480/ĐHĐN-ĐT 
28/4/2017
1341/QĐ-ĐHĐN
18/4/2017
926/ĐHĐN-ĐT 
20/3/2017
708/ĐHĐN-ĐT
02/3/2017
239/TB-ĐHĐN
20/01/2017
6800/QĐ-ĐHĐN
09/12/2016
6592/TB-ĐHĐN
18/11/2016
1726/ĐHĐN-ĐT
14/4/2016
1091/QĐ-ĐHĐN
29/02/2016
346/QĐ-ĐHĐN
21/01/2016
5477/ĐHĐN-ĐT
28/10/2015
5459/ĐHĐN-ĐT
27/10/2015
5304/ĐHĐN-ĐT
14/10/2015
3638/QĐ-ĐHĐN
28/7/2015
2823/QĐ-ĐHĐN
11/6/2015
3027/QĐ-ĐHĐN
11/6/2015
6846/ĐHĐN-ĐT 
04/11/2013
2377/ĐHĐN-ĐT 
09/5/2013
1834/ĐHĐN-ĐT
18/4/2013
376/QĐ-ĐHĐN-ĐT 
29/01/2008
Print
2584 Rate this article:
2.0