ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo

LIÊN KẾT KHÁC

DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

STT Tên quy trình Ghi chú
  TUYỂN SINH  
1 Xây dựng kế hoạch tuyển sinh VLVH tại các đơn vị thuộc/trực thuộc và đơn vị liên kết QT-TS3
2 Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh hệ VLVH và đào tạo liên thông QT-TS5
3 Ban hành quyết định tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài vào học tại các CSGDĐHTV QT-TS7
4 Quy trình công nhận thí sinh trúng tuyển vào chương trình 2 QT-TS8
  QUẢN LÝ ĐÀO TẠO  
1 Tiếp nhận và xử lý hồ sơ chuyển trường, chuyển ngành, chuyển hình thức đào tạo, chuyển địa điểm học. QT-DT5
2 Quy trình xây dựng và thẩm định Chương trình đào tạo  
3 Quy trình xây dựng và thẩm định Đề án liên kết đào tạo với nước ngoài  
4 Quy trình xây dựng và thẩm định Đề án chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ Đại học  
5 Quy trình xây dựng và thẩm định Đề án mở ngành đào tạo trình độ Đại học  
6 Quy trình xây dựng và thẩm định Đề án mở ngành đào tạo trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ  
  XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP  
1 Danh mục hồ sơ xét và công nhận tốt nghiệp  
  VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ  
1 Cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ QT-VB1
  KHÁC  
1 Quy trình xây dựng kế hoạch năm học cho toàn ĐHĐN QT-K1
2 Quy trình báo cáo thống kê QT-K2
Print
650 Rate this article:
5.0