ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Hợp tác Quốc tế

Chương trình đào tạo

I. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIẾP NHẬN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

1. Chương trình đào tạo hệ chính quy cấp bằng cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Xem thêm tại: http://www.udn.vn/banhtqt/category/%C4%91ao-tao

2. Chương trình trao đổi đào tạo ngắn hạn (01 năm trở xuống);

3. Chương trình thực tập, khảo sát, nghiên cứu;

4. Chương trình học tiếng Việt và dự bị tiếng Việt;

5. Chương trình trao đổi, giao lưu văn hóa.

II. THỦ TỤC NHẬP HỌC

Sinh viên người nước ngoài học cao đẳng, đại học; học viên chương trình đào tạo thạc sĩ; nghiên cứu sinh; thực tập sinh, học viên chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ; học viên các chương trình trao đổi ngắn hạn, giao lưu văn hóa trong khuôn khổ các văn bản thỏa thuận mà ĐHĐN hoặc các đơn vị đã ký kết với các trường đại học đối tác nước ngoài (sau đây gọi chung là lưu học sinh – viết tắt là LHS).

1. Trước mỗi đợt tuyển sinh chương trình đào tạo hệ chính quy cấp bằng cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, ĐHĐN sẽ ra thông báo chính thức bằng văn bản về việc xét tuyển trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và đại học cho người nước ngoài. Thông báo này sẽ quy định về ngành, phương thức tuyển sinh; chương trình, thời gian đào tạo và học phí; điều kiện dự tuyển; hồ sơ đăng ký xét tuyển và lệ phí; thời gian đăng ký xét tuyển và nhập học; địa chỉ liên hệ.

2. LHS nộp 01 bộ hồ sơ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh đến ĐHĐN theo thời gian đăng ký và xét tuyển tại Thông báo về việc xét tuyển trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và đại học cho người nước ngoài

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển chung gồm

a) Phiếu đăng ký dành cho người nước ngoài học tại Việt Nam (Mẫu theo quy định của ĐHĐN);

b) Bản sao, bản dịch tiếng Việt có xác nhận hoặc chứng thực văn bằng, kết quả học tập theo quy định đối với từng cấp học, trình độ đào tạo của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo;

c) Bản sao hợp lệ chứng chỉ về điều kiện ngôn ngữ theo Thông tư 30/2018/ TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam;

d) Sơ yếu lý lịch tự khai có xác nhận dùng cho thí sinh đăng ký dự tuyển cao học (trong vòng 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) (Phụ lục II);

e) Bản sao, bản dịch có xác nhận hoặc chứng thực giấy khai sinh;

f) Giấy khám sức khỏe (trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

g) Bản sao hộ chiếu có thời hạn sử dụng cho toàn bộ thời gian học tập tại Việt Nam hoặc ít nhất 01 năm kể từ ngày dự kiến đến Việt Nam;

h) Minh chứng nộp lệ phí xét tuyển (nếu có);

i) 04 ảnh chụp 4x6 không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (ảnh chụp với phông trắng);

k) Các giấy tờ khác theo yêu cầu của đơn vị tiếp nhận và chương trình đào tạo;

l) Đối với chương trình trao đổi đào tạo ngắn hạn, giao lưu văn hóa: có giấy xác nhận đề cử LHS tham gia chương trình của cơ sở đào tạo nước ngoài và thư tự giới thiệu của LHS.

III. THÔNG TIN LIÊN LẠC

LHS muốn đăng ký theo học các chương trình đào tạo tại Đại học Đà Nẵng, vui lòng liên hệ với Ban Hợp tác Quốc tế - ĐHĐN theo địa chỉ sau để được hướng dẫn chi tiết.

Ban Hợp tác Quốc tế – Đại học Đà Nẵng

Địa chỉ: Phòng B10.05, Tầng 10, Khu B 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.891517/ 02363.891515

Fax: 0236.3.823683

Email: icd@ac.udn.vn

Website tiếng Việt : http://www.udn.vn/banhtqt

Website tiếng Anh: http://www.udn.vn/en_menus/view/58

Print
820 Rate this article:
1.5