ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Hợp tác Quốc tế

Đại học Đà Nẵng ký kết gia hạn tiếp khung Thỏa thuận hợp tác với Đại học Bách khoa Hauts-de-France và Viện Khoa học ứng dụng Quốc gia Hauts-de-France

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN và Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN.

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS. Lê Quang Sơn-Phó Giám đốc ĐHĐN hân hạnh chào mừng đại diện lãnh đạo của UPHF đã đến thăm, làm việc và cùng ký kết Khung Thỏa thuận hợp tác với ĐHĐN.

Phó Giám đốc ĐHĐN Lê Quang Sơn đã giới thiệu những nét tổng quan về ĐHĐN với mô hình, hệ thống tổ chức gồm có 06 trường ĐH thành viên và các viện, khoa, phân hiệu trực thuộc, trong đó Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN với nhiều ngành đào tạo trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN có đào tạo ngành báo chí; Trường ĐN Công nghệ thông tin và truyền thông Việt-Hàn, ĐHĐN có đào tạo ngành công nghệ thông tin/truyền thông…tương đồng như phía bạn, cùng với đó là một số chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.


Đại diện lãnh đạo ĐHĐN và UPHF  ký kết Khung Thỏa thuận hợp tác 

PGS.TS. Lê Quang Sơn chia sẻ một số thông tin nổi bật về ĐHĐN hiện đang được Chính phủ Việt Nam quan tâm, đầu tư và tạo điều kiện để tham gia các dự án lớn, qua đó tiếp tục đổi mới quản trị ĐH, tiếp cận mô hình, cơ chế ĐH Quốc gia để phù hợp, gắn kết với chiến lược phát triển vùng và đất nước.

Với kinh nghiệm đổi mới mô hình, quản trị ĐH lớn của UPHF và nhu cầu, tiềm năng của hai ĐH, Phó Giám đốc ĐHĐN Lê Quang Sơn đánh giá cao việc hai bên gia hạn tiếp Khung Thỏa thuận hợp tác và bày tỏ hy vọng hai bên sẽ mở ra cơ hội, “không gian hợp tác mới”.


Dấu ấn tiếp tục hợp tác đem lại lợi ích chung, hướng tới phát triển bền vững 

GS. Philippe Dulion-Giám đốc hành chính UPHF bày tỏ niềm vinh hạnh, vui mừng được đến thăm, làm việc với ĐHĐN, qua đó tìm hiểu, trao đổi và thống nhất những định hướng hợp tác mới giữa hai bên thông qua việc tiếp tục ký kết gia hạn tiếp Khung Thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, toàn diện hơn.

Theo Khung Thỏa thuận hợp tác giữa ĐHĐN với UPHF và Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Hauts-de-France, các bên sẽ tăng cường hợp tác nhằm nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học, thúc đẩy giao lưu văn hóa, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, trọng tâm vào các nội dung như: Trao đổi giảng viên, sinh viên trong khuôn khổ các chương trình hợp tác và thực tập; Tham gia trong các dự án nghiên cứu chung, dự án giáo dục và trao đổi học thuật; Đồng phối hợp tổ chức các sự kiện hội thảo, hội nghị khoa học; Trao đổi thông tin, tài liệu và ấn phẩm khoa học; Thực hiện và công bố các kết quả đào tạo, nghiên cứu chung…


UPHF và ĐHĐN là hai ĐH vùng, có sự tương đồng

và uy tín quốc tế để hợp tác phát triển

Theo GS. Philippe Dulion, UPHF hiện có mô hình tổ chức ĐH vùng (tương đồng như ĐHĐN là điểm thuận lợi để cùng nhau hợp tác, phát triển) đồng thời UPHF còn thể hiện năng lực hội nhập quốc tế mạnh mẽ khi là một đại diện của giáo dục ĐH Pháp tham gia Hiệp hội Liên minh các trường ĐH Châu Âu.

ĐHĐN và UPHF (trước đây là ĐH Valenciennes và Hainaut-Cambrésis) đã ký kết MOU từ năm 2012 về trao đổi giảng viên, sinh viên (trong khuôn khổ Chương trình Erasmus +), qua đó đã có 05 giáo sư của UPHF đến giảng dạy, nghiên cứu tại các trường ĐH thành viên, đơn vị trực thuộc của ĐHĐN (Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Ngoại ngữ và Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum); 10 Giảng viên của ĐHĐN đã sang thăm quan và làm việc tại UPHF; 01 giảng viên (Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN) trao đổi đào tạo bậc Tiến sĩ và 01 sinh viên ĐHĐN trao đổi tại UPHF. Ngoài các hoạt động trao đổi trong khuôn khổ Erasmus (2017-2019) nêu trên, từ năm 2012 đến nay, hai bên đã triển khai các hoạt động như: Mời Giáo sư thỉnh giảng; Đào tạo Tiến sĩ; Trao đổi nghiên cứu và đồng tổ chức Hội thảo…

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
28 Rate this article:
No rating