ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Hợp tác Quốc tế

Ký túc xá

KÝ TÚC XÁ

Danh sách các Ký túc xá của các đơn vị

1. Ký túc xá của Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

2. Ký túc xá của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

3. Ký túc xá Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN

4. Ký túc xá Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN

5. Ký túc xá Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN

6. Ký túc xá Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - ĐHĐN

Hình ảnh thực tế

1. KTX sinh viên quốc tế của Trường Đại học Kinh tế:

2. KTX của Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn

 

Print
1448 Rate this article:
4.2