ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Hợp tác Quốc tế

Mạng lưới hợp tác quốc tế

Trong quá trình hội nhập và phát triển, với chiến lược trở thành trường đại học nghiên cứu, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức khoa học trong nước và quốc tế. Hiện nay, ĐHĐN là thành viên của các Hiệp hội và Tổ chức quốc tế:

Print
855 Rate this article:
1.0