ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Hợp tác Quốc tế

Thủ tục nhập học

THỦ TỤC THỊ THỰC

1. Xin cấp thị thực trước khi đến việt nam

Sau khi có Quyết định tiếp nhận của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) cho LHS học tập và thực tập tại ĐHĐN, ĐHĐN sẽ hỗ trợ xin cấp visa cho LHS.

LHS cần cung cấp các thông tin như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu, bản sao hộ chiếu, thời gian đến Việt Nam.

Thời gian hoàn thành trong khoảng hai (02) tuần.

2. Gia hạn thị thực khi đang học tập

Trước khi thị thực hết hạn ít nhất một (01) tháng, LHS cần mang hộ chiếu đến Ban Hợp tác quốc tế để được hướng dẫn làm thủ tục gia hạn thị thực.

Thủ tục: - Tải mẫu Đơn xin gia hạn thị thực tại đây (Mẫu NA5);

- Điền các thông tin cá nhân;

- Nộp cho Ban Hợp tác quốc tế: Hộ chiếu, Đơn xin gia hạn visa, và lệ phí gia hạn thị thực (nếu có).

3. Phí gia hạn thị thực (theo Hướng dẫn của Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh Việt Nam – Bộ Công An)

Print
337 Rate this article:
3.0