LIÊN KẾT KHÁC

Nhóm nghiên cứu giảng dạy

 

A. Nhóm TRT do Đại học Đà Nẵng ra quyết định thành lập

STT Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh Năm thành lập
1 Công nghệ cơ khí và các thiết bị tự động hóa có chính xác cao Engineering Technology and Automatic high precision equipment (ETA) 2012
2 Cơ học tính toán Computational Mechanics (ComMEC) 2012
3 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Technical Control and Automation 2012
4 Máy điện và Thiết bị điện – điện tử Teaching Research Team for Electric Machines and Electrical and Electronic Equipments 2012
5 Thiết kế và phát triển hệ thống thông tin số 3DCS Design and Development Digital Communication System – 3DCS. 2012
6 Tin học ứng dụng Applied Informatics 2012
7 Môi trường và Tài nguyên sinh học Environment & Biological Resource (DN-EBR) 2012
8 Giảng dạy Đổi mới Kinh doanh Teaching and Research Team for Business Innovation (TRTBusiness Innovation) 2013
9 Vật liệu tổng hợp và ứng dụng Applied & Synthetic Materials (A&SM) 2014
10 Vì sức khỏe cộng đồng E-Health 2015
11 Khoa học và kỹ thuật tính toán Division of Computational Engineering & Sciences 2017
12 Công nghệ mạng thông tin và truyền thông Informatics and Communication Network Technologies (i-COMM ) 2019
13 Hành vi kinh tế và giao thông bền vững Sustainable Travel and Economic Behaviour Research Group 2021
14 Rủi ro thiên tai và kiểm soát an toàn hạ tầng xây dựng Hazard Risk and Safety Control for Civil Infrastructures 2021
15 Sức khỏe môi trường Environmental Health 2021
16 Nghiên cứu và phát triển tiềm năng con người Human Potential Research and Development 2021

B. Nhóm TRT do Đơn vị thành viên Đại học Đà Nẵng ra quyết định thành lập

I. Trường Đại học Bách khoa

STT Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh Năm thành lập
1 Kỹ thuật kết cấu thép tiên tiến trong xây dựng Advanced Steel Structures Engineering In Construction (ASSEC)  
2 Hóa học tính toán về phân tử và vật liệu Computational Chemistry in Molecules and Materials 2008
3 Năng lượng mới và tái tạo tích hợp trong hệ thống điện New and Renewable Energy in Power System - NREPS  
4 Vật liệu Cácbon và ứng dụng Carbon Materials and Applications (CMA) 2017

II. Trường Đại học Kinh tế

STT Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh Năm thành lập
1 Nhóm TRT Phát triển và ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể TRT for Modelling computable general equilibrium - TRT CGE 2017
2 Tài chính công ty và Định giá tài sản Corporate Finance and Asset Pricing - CFAP  
3 Nghiên cứu Giảng dạy – Đổi mới Kinh doanh TRT – Business Innovation 2013
4 Marketing trong kỷ nguyên kết nối Teaching and Research Team for Marketing  

III. Trường Đại học Sư phạm

STT Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh Năm thành lập
1 Văn hóa - Du lịch Đà Nẵng Danang culture - Tourism 2018
2 Hóa – Sinh ứng dụng Chemistry - Biology application 2017
3 Tô pô – Đại số và lí thuyết đa vị thế Topology - Algebra and multi-position theory 2018
4 Lí thuyết Xác suất – Thống kê và ứng dụng Probability Theory - Statistics and applications 2018
5 Nghiên cứu Đại số Đà Nẵng Algebra Research of Danang 2018
6 Tâm lí – Giáo dục và Công tác xã hội Psychology - Education and Social Work 2017
7 Khoa học vật liệu Materials science 2017
8 Toán giải tích Đà Nẵng Analytical mathematics in Danang 2017
9 Văn hóa Hán – Nôm Han-Nom culture 2017
10 Tổng hợp hữu cơ và hợp chất thiên nhiên Natural and synthetic organic compounds 2017
11 Môi trường và tài nguyên sinh học Environment and biological resources 2012

IV. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

STT Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh Năm thành lập
1 Kỹ thuật Máy tính – Truyền thông & Điều khiển tự động Computer technology - Communication & Control (3C) 2015

V. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

STT Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh Năm thành lập
1 Kinh doanh - Tài chính - Kế toán Business - Finance - Accounting 2015
2 Công nghệ Sinh học Biotechnology 2015
3 Điện tử Viễn thông – Khoa học Máy tính Electronics and Telecommunication - Computer Science  
Print
920 Rate this article:
4.0