LIÊN KẾT KHÁC

Đại học Đà Nẵng có thêm 08 tân Phó giáo sư

Ngày 27/11/2019, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã chính thức công bố quyết định Công nhận đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019. Trong đó, Đại học Đà Nẵng có 08 tân Phó Giáo sư được công nhận.

Danh sách 08 tân Phó Giáo sư năm 2019:

1. PGS.TS. Lê Phước Cường – Ngành Hóa học

2. PGS.TS. Lê Đình Dương – Ngành Điện

3. PGS.TS. Nguyễn Lan – Ngành Giao thông vận tải

4. PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn – Ngành Kiến trúc

5. PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng –  Ngành Điện tử

6. PGS.TS. Võ Ngọc Dương – Ngành Thủy lợi

7. PGS.TS. Nguyễn Văn Hướng – Ngành Thủy lợi

8. PGS.TS. Lê Thị Xuân Thùy – Ngành Hóa học

Xem thêm: Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó giáo sư của Hội đồng Giáo sư nhà nước năm 2019

Print
1572 Rate this article:
No rating