LIÊN KẾT KHÁC

Đại học Đà Nẵng đăng cai, phối hợp tổ chức Hội thảo Quốc gia về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Sáng ngày 13/9/2019, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) phối hợp với Vụ Công tác học sinh, sinh viên (CTHSSV) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội thảo thảo xây dựng và nhân rộng mô hình phối hợp Nhà trường - Gia đình - Xã hội và Câu lạc bộ rèn luyện kỹ năng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng - Phó Giám đốc ĐHĐN tham dự và phối hợp chủ trì Hội nghị. 

Tham dự Hội thảo có Phó Vụ trưởng phụ trách, Vụ GDCTHSSV, Bộ GD&ĐT Bùi Văn Linh; TS. Phùng Khắc Bình - nguyên Vụ trưởng Vụ CTHSSV, Bộ GD&ĐT; Ông Bùi Minh Tuấn, Phó Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn; Ông Doãn Hồng Hà - Phó Vụ trưởng Vụ GDCTHSSV, Bộ GD&ĐT; PGS.TS. Chu Cẩm Thơ - Chuyên gia, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, chuyên gia về giáo dục…Về phía ĐHĐN có PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng - Phó Giám đốc ĐHĐN cùng đại diện lãnh đạo các ban, phòng công tác HSSV của các trường, đơn vị thành viên đã tham dự Hội nghị. Phát biểu tại Hội thảo, Phó Vụ trưởng phụ trách, Vụ GDCTHSSV, Bộ GD&ĐT Bùi Văn Linh nêu bật vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV.

Toàn cảnh Hội thảo tại ĐHĐN

Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo và chỉ đạo sâu sát, ban hành nhiều văn bản và tổ chức thực hiện công tác này trong thực tiễn của ngành GD&ĐT cũng như tại các nhà trường như: Nhị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, Nghị định số 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Quyết định số 1501/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, ĐĐLS cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”; Quyết định số 1299/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”; Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn Công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong các trường phổ thông; Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT (quy định về Quy tắc ứng xử trong các CSGD tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện,ngăn ngừa, xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, thiếu tính giáo dục); Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 đã xác định rõ Nhóm nhiệm vụ thứ nhất là “Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho HSSV”…

Ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ GDCTHSSV,

đại diện Bộ GD&ĐT báo cáo đề dẫn Hội thảo

Hội thảo lần này được phối hợp tổ chức tại ĐHĐN nhằm mục đích tiếp tục cụ thể hóa đường lối, chủ trương và thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng của Đề tài Khoa học Giáo dục (KHGD/16-20.ĐT.024) thuộc Chương trình KHGD cấp Nhà nước giai đoạn 2016-2020 góp phần thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm học 2019-2020 đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục toàn diện cho HSSV trong tình hình mới. Hội thảo đã tiếp nhận được hơn 30 báo cáo từ các Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ, các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, chuyên gia giáo dục tập trung vào 03 nhóm vấn đề chính: (1) nghiên cứu lý luận để định hình mô hình phối hợp giữa Nhà trường - Gia đình - Xã hội trong việc giáo dục đạo đức lối sống học sinh; (2) Phân tích, đánh giá thực tiễn vận hành mô hình thông qua khảo sát diện rộng đối với 07 tỉnh, thành phố (đại diện cho 07 vùng kinh tế của cả nước); (3) Kinh nghiệm, giải pháp nổi bật, điển hình (được các Sở GD&ĐT lựa chọn từ cấp tiểu học - trung học), đặc biệt ở bậc ĐH, CĐ có nhiều mô hình hay từ các ĐH vùng (ĐHĐN, ĐH Huế, ĐH Thái Nguyên…) đến các trường ĐH, CĐ trong cả nước (ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Ngoại Thương, ĐH Tây Nguyên...).

Ông Doãn Hồng Hà - Phó Vụ trưởng Vụ GDCTHSSV, Bộ GD&ĐT phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã sôi nổi, tích cực thảo luận nhiều nội dung, đánh giá thực tiễn và đề xuất những giải pháp, kinh nghiệm từ thực tiễn, tập trung làm rõ cách thức, tiêu chí đánh giá kết quả tổ chức hoạt động của mô hình phối hợp giữa Nhà trường - Gia đình - Xã hội và Mô hình câu lạc bộ rèn luyện kỹ năng trong giáo dục đạo đức, lối sồng cho HSSV… Kết quả các ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học tại Hội thảo là thông tin quan trọng cho Nhóm nghiên cứu Đề tài hoàn thiện các kết quả nghiên cứu, đồng thời giúp Vụ Giáo dục Chính trị và CTHSSV tham mưu cho Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV trong thời gian tới.

Các đại biểu tích cực thảo luận tại Hội thảo

Luật Giáo dục năm 2019 vừa ban hành có nêu rõ nguyên lý giáo dục đó là: “Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”. Trước đó, phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 tại 63 điểm cầu trong toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh vai trò to lớn của ngành GD&ĐT trong sự phát triển của mỗi con người, mỗi gia đình và mỗi quốc gia. Lịch sử và kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy, không có kỳ tích kinh tế hay bước nhảy vọt nào về xã hội diễn ra mà không gắn với những đột phá về GD&ĐT. Muốn đất nước chuyển biến, các ngành và địa phương phát triển một cách bền vững thì GD&ĐT chính là yếu tố quốc sách hàng đầu. Thủ tướng yêu cầu ngành GD&ĐT và các địa phương quan tâm đầu tư thích đáng cho lĩnh vực này, đặc biệt là công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh sinh viên “phải tạo ra sự đổi mới căn bản ngay trong năm học này”.

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
324 Rate this article:
No rating