LIÊN KẾT KHÁC

Đại học Đà Nẵng tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các địa phương

Nhằm tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ của Đại học Đà Nẵng gắn kết với các địa phương khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Trong năm học 2018 – 2019, Đại học Đà Nẵng đã ký kết Chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ với các địa phương: Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Đà Nẵng (12/11/2018), UBND tỉnh Kon Tum (17/12/2018), UBND tỉnh Quảng Ngãi (12/7/2019) với mục tiêu tăng cường sự hợp tác Đại học Đà Nẵng với các địa phương trong các loại hình hoạt động khoa học và công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương và nâng cao chất lượng hoạt động KH&CN của Đại học Đà Nẵng.

Trên cơ sở những thỏa thuận Chương trình hợp tác trên, Đại học Đà Nẵng và các địa phương đã có những hợp tác cụ thể về nghiên cứu khoa học như sau:

- Với thành phố Đà Nẵng: Đã triển khai hợp tác và phê duyệt danh mục 10 đề tài hợp tác, phối hợp thực hiện đợt 1 năm 2019 gồm:

STT Tên nhiệm vụ Chủ nhiệm đề xuất

1

Phát triển năng lực quản lý lớp học và hành vi học sinh cho giáo viên các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ThS. Nguyễn Thị Phương Trang

2

Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Đại học Đà Nẵng ThS. Bùi Trần Huân

3

Xây dựng quy trình nuôi cho hiệu suất cao phù hợp với điều kiện khí hậu Đà Nẵng và tạo thực phẩm chức năng từ sinh khối vi tảo Spirulina TS. Trịnh Đăng Mậu

4

Nghiên cứu ảnh hưởng của chương trình giáo dục cá biệt hóa  đối với khả năng vận động ở trẻ tự kỷ cấp độ nhẹ và trung bình tại thành phố Đà Nẵng ThS. Phan Ngọc Thiết Kế

5

Ứng dụng liệu pháp nhận thức hành vi trong phòng ngừa trầm cảm sau sinh ở phụ nữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

6

Nghiên cứu tạo màng ăn được nanocomposite ứng dụng trong bảo quản thực phẩm ThS. Ngô Thị Minh Phương

7

Nghiên cứu thiết kế bánh lái hiệu năng cao dùng cho tàu du lịch TS. Nguyễn Văn Triều

8

Nghiên cứu sản xuất snack nấm tẩm gia vị từ một số loại nấm ăn TS. Nguyễn Thị Đông Phương

9

Sản xuất polysaccharide từ tảo xoắn ứng dụng cho việc làm đẹp (đẹp da, chống nếp nhăn, chống oxi hoá…) TS. Nguyễn Thị Đông Phương

10

Tối ưu hóa lộ trình vận chuyển rác ở thành phố Đà Nẵng bằng GIS và phân tích mạng lưới ThS. Lê Ngọc Hành

- Với tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi: Đại học Đà Nẵng đã cử các chuyên gia tham gia cùng đoàn công tác làm việc tại các địa phương trên nhằm nắm bắt nhu cầu nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ, từ đó đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Print
198 Rate this article:
No rating