LIÊN KẾT KHÁC

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài cấp bộ năm 2020

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài cấp bộ năm 2020 theo công văn số 3116/BGDĐT-KHCNMT ngày 22/7/2019. 

Xem chi tiết thông báo Công văn số 2267/ĐHĐN-KHCNMT và các công văn liên quan tại đây.

Print
424 Rate this article:
No rating