LIÊN KẾT KHÁC

Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng làm việc với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ về Dự án phát triển các đại học Việt Nam

Vừa qua, PGS.TS. Lê Quang Sơn-Phó Giám đốc Đại học (ĐH) Đà Nẵng đã tham dự buổi làm việc trực tuyến giữa lãnh đạo các ĐH Quốc gia, ĐH Đà Nẵng với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) về Dự án phát triển các ĐH Việt Nam.


Lãnh đạo ĐH Đà Nẵng tham dự phiên họp với các lãnh đạo, chuyên gia USAID 

Về phía USAID có GS.TS. Trần Ngọc Anh-ĐH Indiana, Hoa Kỳ, Chủ tịch Chương trình Sáng kiến Việt Nam (Vietnam Initiative), Giám đốc Dự án Vietnam Leads Project USAID; Bà Nguyễn Phương Thảo-Chuyên gia của USAID; Bà Võ Kiều Dung-Chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới, đồng Chủ nhiệm Dự án “Phát triển các ĐH Quốc gia Việt Nam”; Ông Arjan Koeslag-Chuyên gia cao cấp về xây dựng năng lực trong lĩnh vực giáo dục ĐH, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Cùng tham dự có đại diện Cục Đào tạo với nước ngoài-Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và lãnh đạo các ban hữu quan của ĐH Đà Nẵng.


GS.TS. Trần Ngọc Anh-Chủ tịch Chương trình Vietnam Initiative, Giám đốc Dự án Vietnam Leads Project USAID phát biểu

Nội dung trọng tâm của buổi làm việc nhằm cập nhật tiến độ định kỳ (06 tháng) và đánh giá kết quả triển khai Dự án phát triển các ĐH Việt Nam; thảo luận và thống nhất cơ chế hợp tác giữa ĐH Đà Nẵng, hai ĐH Quốc gia và các đối tác để tiếp tục triển khai hiệu quả trong thời gian đến.

Tại buổi làm việc, GS.TS. Trần Ngọc Anh- Giám đốc Dự án Vietnam Leads Project USAID đã báo cáo Khung chương trình, kế hoạch hành động 06 tháng đầu tiên trong năm thứ nhất của Dự án.

Chuyên gia Võ Kiều Dung báo cáo kế hoạch kết hợp các hợp phần trong Dự án và việc thành lập Ban điều phối và Tổ công tác điều hành, phối hợp triển khai Dự án.


PGS.TS. Lê Quang Sơn-Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng phát biểu 

PGS.TS. Lê Quang Sơn-Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng đã phát biểu đánh giá cao và trân trọng cám ơn sự hỗ trợ, đồng hành của USAID, đặc biệt là các chuyên gia đã tư vấn, hỗ trợ để ĐH Đà Nẵng cùng hai ĐH Quốc gia tham gia tích cực và đóng góp hiệu quả cho Dự án quan trọng đối với sự phát triển của giáo dục ĐH Việt Nam nói chung và mỗi ĐH nói riêng.


Chuyên gia Ngân hàng Thế giới Võ Kiều Dung, đồng Chủ nhiệm Dự án Phát triển các ĐH Việt Nam phát biểu 

Trao đổi, đóng góp ý kiến với các đối tác, lãnh đạo ĐH Đà Nẵng bày tỏ sự thống nhất và tin tưởng vào kế hoạch, chương trình hành động của USAID, đồng thời mong muốn các chuyên gia sẽ tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm quý báu giúp ĐH Đà Nẵng thực hiện thành công chiến lược phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.


Ông Arjan Koeslag-Chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực giáo dục ĐH, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo phát biểu 

Phía USAID ghi nhận sự chủ động, tích cực tham gia của ĐH Đà Nẵng cũng như hai ĐH Quốc gia, đặc biệt là những thông tin phản hồi kịp thời từ thực tiễn của mỗi ĐH trong quá trình triển khai là cơ sở để các đối tác liên quan tăng cường phối hợp để Dự án đạt mục tiêu, tiến độ và chất lượng đề ra, đáp ứng nhu cầu phát triển của ba ĐH có vai trò quan trọng, nòng cốt trong tiến trình đổi mới, phát triển giáo dục ĐH Việt Nam.

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
591 Rate this article:
No rating