LIÊN KẾT KHÁC

Ngân hàng thế giới phê duyệt dự án phát triển đại học Việt Nam góp phần nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học cho Đại học Đà Nẵng và hai đại học quốc gia

Vừa qua, Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng thế giới (World Bank-WB) đã phê duyệt khoản tài chính trị giá 295 triệu USD cho Dự án phát triển giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam, qua đó mục tiêu nhằm góp phần nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học cho Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và hai đại học (ĐH) quốc gia Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

ĐHĐN làm việc và hợp tác chặt chẽ với WB

Thông qua các khoản đầu tư của Dự án sẽ thúc đẩy quá trình phát triển ba ĐH trong top ĐH hàng đầu Việt Nam tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại theo hướng tích hợp, xanh, sẵn sàng chuyển đổi số và tiếp nhận tri thức, quản trị ĐH tiên tiến qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế.

Dự án Khu Đô thị ĐHĐN tại Hòa Quý-Điện Ngọc được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GDĐT

Dự án Phát triển ĐH Việt Nam được Chính phủ tập trung triển khai cho ba ĐH hàng đầu ở các khu vực Bắc, Trung và Nam vượt lên những thách thức về nguồn lực đầu tư mà hệ thống các cơ sở giáo dục ĐH trong nước hiện đang đối mặt. Với sự quan tâm đầu tư của Chính phủ và WB trong giai đoạn phát triển mới, ĐHĐN sẽ tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu đô thị ĐH tại Hòa Quý-Điện Ngọc theo chiến lược phát triển ĐHĐN đến năm 2025, tầm nhìn 2035, trở thành ĐH có uy tín, chất lượng hàng đầu Việt Nam, ngang tầm khu vực và Châu Á.

Giám đốc ĐHĐN và đoàn công tác của WB

Việc tham gia Dự án quan trọng có ý nghĩa chiến lược này thể hiện uy tín, nỗ lực và quyết tâm cao của ĐHĐN tiên phong trong sự nghiệp đổi mới, phát triển giáo dục ĐH nước nhà, thực hiện các mục tiêu sứ mệnh đã được Luật Giáo dục ĐH sửa đổi khẳng định rõ: “ĐH Vùng thực hiện nhiệm vụ quốc gia, chiến lược phát triển vùng cho đất nước”.

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
425 Rate this article:
No rating