LIÊN KẾT KHÁC

Nghiên cứu chế tạo bộ chuyển đổi năng lượng một chiều DC/DC nhằm nâng cao hiệu suất hệ thống pin quang điện

Ngày 20/01/2020 Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố "Nghiên cứu chế tạo bộ chuyển đổi năng lượng một chiều DC/DC nhằm nâng cao hiệu suất hệ thống pin quang điện".(Nguồn: ảnh chụp tại buổi họp nghiệm thu)

Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài có tính mới, tính sáng tạo và đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; nhóm nghiên cứu làm chủ được công nghệ sản xuất và tạo sản phẩm có khả năng ứng dụng vào thực tiễn cao, cũng như khả năng chuyển giao công nghệ cho đơn vị ứng dụng để thương mại hóa.

Nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng với chủ nhiệm đề tài là Tiến sĩ Dương Minh Quân đã nỗ lực triển khai nghiên cứu chế tạo thành công sản phẩm bộ chuyển đổi năng lượng một chiều DC/DC công suất 20w và 1650w. Đề tài đã phân tích các sản phẩm bộ chuyển đổi năng lượng một chiều DC/DC hiện có trên thị trường và đã nghiên cứu về thuật toán bám điểm công suất cực đại MPPT và đưa ra mô hình mô phỏng. Thuật toán MPPT đã chứng minh cải thiện đặc tính làm việc của hệ thống pin quang điện cũng như cải thiện hiệu suất của hệ thống chuyển đổi năng lượng một chiều DC/DC. Sản phẩm nghiên cứu đề tài là 02 bộ  chuyển đổi năng lượng một chiều DC/DC công suất 20w và 1650w đã được chế tạo, hoàn thiện trong phòng thí nghiệm và trong môi trường công nghiệp tại Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung. Sản phẩm đề tài đã được đánh giá về khả năng hoạt động, độ bền, đặc tính kỹ thuật và có so sánh với sản phẩm thương mại tương tự trên thị trường và được đánh giá chất lượng tốt hơn, cũng như so sánh về giá thành sản phẩm chênh lệch không quá nhiều. Ngoài ra, các thông số kỹ thuật của sản phẩm cũng được 02 đơn vị độc lập đo đạc đánh giá về chất lượng.

Hiện nay, bộ chuyển chuyển năng lượng một chiều loại công suất 20w của nhóm nghiên cứu đã được Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển kỹ thuật Tài nguyên nước đồng ý cho triển khai lắp đặt trong điều kiện thực tế tại các trạm quan trắc đo mưa tự động cảnh báo lũ lụt và ban đầu được đánh giá hoạt động ổn định và có hiệu suất cao hơn so với bộ chuyển đổi tương tự của nước ngoài mà Công ty đã sử dụng. Tuy nhiên, việc nghiên cứu chế tạo bộ chuyển đổi năng lượng này của nhóm nghiên cứu chỉ là thành quả bước đầu. Để một sản phẩm công nghệ được ứng dụng thành công vào cuộc sống, còn rất nhiều công việc phải được triển khai với sự hỗ trợ, giúp sức của nhiều sở, ban, ngành liên quan để có thể thương mại hóa sản phẩm trong thời gian đến.

Hội đồng thống nhất nghiệm thu và đánh giá xếp loại chung của nhiệm vụ: Xuất sắc.

Xem thêm: https://dost.danang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=3649001&cat=2

Tin Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Print
748 Rate this article:
No rating