LIÊN KẾT KHÁC

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN”

23/09/2019

Chiều ngày 20/9, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã phối hợp với Học viện Tài chính tổ chức hội thảo khoa học quốc gia mang chủ đề “Vai trò của các tổ chức tài chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện”.

Hội nghị - Hội thảo

Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2018-2023

23/09/2019

Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2018-2023

Quỹ khoa học và công nghệ

Thống kê các giải thưởng KHCN của Đại học Đà Nẵng trong năm 2018

20/09/2019

Các giải thưởng KHCN của Đại học Đà Nẵng trong năm 2018

Giải thưởng KHCN

Đại học Đà Nẵng đăng cai, phối hợp tổ chức Hội thảo Quốc gia về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

13/09/2019

Sáng ngày 13/9/2019, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) phối hợp với Vụ Công tác học sinh, sinh viên (CTHSSV) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội thảo thảo xây dựng và nhân rộng mô hình phối hợp Nhà trường - Gia đình - Xã hội và Câu lạc bộ rèn luyện kỹ năng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. 

Hội nghị - Hội thảo

Thống kê Đề tài / Dự án KHCN Đại học Đà Nẵng năm 2018

13/09/2019

Thống kê Đề tài / Dự án KHCN Đại học Đà Nẵng năm 2018

Đề tài / Dự án KHCN

Về việc đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ sở GDĐH và doanh nghiệp

12/09/2019

Về việc đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ sở GDĐH và doanh nghiệp

Liên kết địa phương - doanh nghiệp

Đại học Đà Nẵng: Nâng tầm hợp tác với các trường đại học của Úc

12/09/2019

Thời gian qua, ĐH Đà Nẵng đã phát triển được các mối quan hệ đối tác truyền thống với nhiều trường ĐH danh tiếng trong hơn 20 năm như: ĐH Queensland, ĐH La Trobe, ĐH Quốc gia Úc, ĐH Adelaide, ĐH Công nghệ Queensland, ĐH Công nghệ Swinburne

Hội nghị - Hội thảo

Đầu tiên4748495052545556Cuối cùng