LIÊN KẾT KHÁC

Tạp chí KHCN

24/04/2019

Tạp chí “Khoa học và Công nghệ” của Đại học Đà Nẵng (Journal of Science and Technology-The University of Danang), JST-UD, là tạp chí có phản biện độc lập, áp dụng chuẩn mực quốc tế, kế thừa những thành quả 40 năm hoạt động thông tin khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên.

Tạp chí KHCN

Nhóm nghiên cứu giảng dạy

24/04/2019

Nhóm nghiên cứu giảng dạy

Nhóm nghiên cứu - giảng dạy

Sở hữu trí tuệ

24/04/2019

Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ

Thông báo về việc gửi nội dung cho kỷ yếu Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN ĐHĐN giai đoạn 2011-2015

24/04/2019

Thông báo về việc gửi nội dung cho kỷ yếu Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN ĐHĐN giai đoạn 2011-2015

Hội nghị - Hội thảo

Hội nghị tại ĐHĐN năm 2016

24/04/2019

Danh sách Hội thảo - Hội nghị tại ĐHĐN năm 2016

Hội nghị - Hội thảo

Thông báo về việc đăng ký đề tài KHCN cấp Đại học Đà Nẵng năm 2016

24/04/2019

Thông báo về việc đăng ký đề tài KHCN cấp Đại học Đà Nẵng năm 2016

Đề tài / Dự án KHCN

Thông báo kết quả Danh sách ứng viên đề nghị HĐCDGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS năm 2015

24/04/2019

Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng đã tiến hành các phiên họp vào ngày 07/7/2015 và ngày 08/7/2015 để thẩm định, đánh giá hồ sơ; nghe các ứng viên báo cáo và thẩm định trình độ ngoại ngữ của các ứng viên.

Hội đồng Giáo sư cơ sở

Đầu tiên4950515253555758