LIÊN KẾT KHÁC
Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2018-2023

23/09/2019

Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2018-2023

Thống kê các giải thưởng KHCN của Đại học Đà Nẵng trong năm 2018

20/09/2019

Các giải thưởng KHCN của Đại học Đà Nẵng trong năm 2018

Đại học Đà Nẵng đăng cai, phối hợp tổ chức Hội thảo Quốc gia về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

13/09/2019

Sáng ngày 13/9/2019, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) phối hợp với Vụ Công tác học sinh, sinh viên (CTHSSV) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội thảo thảo xây dựng và nhân rộng mô hình phối hợp Nhà trường - Gia đình - Xã hội và Câu lạc bộ rèn luyện kỹ năng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. 

Thống kê Đề tài / Dự án KHCN Đại học Đà Nẵng năm 2018

13/09/2019

Thống kê Đề tài / Dự án KHCN Đại học Đà Nẵng năm 2018

Về việc đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ sở GDĐH và doanh nghiệp

12/09/2019

Về việc đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ sở GDĐH và doanh nghiệp

Đại học Đà Nẵng: Nâng tầm hợp tác với các trường đại học của Úc

12/09/2019

Thời gian qua, ĐH Đà Nẵng đã phát triển được các mối quan hệ đối tác truyền thống với nhiều trường ĐH danh tiếng trong hơn 20 năm như: ĐH Queensland, ĐH La Trobe, ĐH Quốc gia Úc, ĐH Adelaide, ĐH Công nghệ Queensland, ĐH Công nghệ Swinburne

Đại học Đà Nẵng tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các địa phương

11/09/2019

Nhằm tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ của Đại học Đà Nẵng gắn kết với các địa phương khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Đầu tiên6263646567697071Cuối cùng